Prohlášení o webu


Na těchto stránkých je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Web je vytvořen podle specifikace HTML 5.

Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, a je nezávislý na použitém výstupním zařízení.

Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Ovládání zvěřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení.

Ve stromové struktuře stránek jsou užity nejvýše čtyři úrovně zanoření. Na všech zanořených stránkách nižšší úrovně je dostupná drobečková navigace

Informace prezentované v jiných formátech

Některá sdělení jsou prezentována, vzhledem k svému rozsahu, jako pdf, doc, xls.
Pro jejich prohlížení je možné použít:
pdf – Prohlížeč Adobe Acrobat Reader – ke stažení zde
doc – Prohlížeč Microsoft Word Viewer – ke stažení zde
xls – Prohlížeč Microsoft Excel Viewer – ke stažení zde
zip – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat – např. WinRAR.

Některé informace, u kterých nebylo možné získat materiál v zdrojové, textové podobě, jsou prezentovány jako obrázky s dostatečně velkým rozlišením.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o technických problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru, firmy WebPrezentinfo@webprezent.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace. Náměty k obsahu webu adresujte na provozovatele webu, viz kontakty.