Vašek Šorm ukončil studium trenérské licence UEFA A

Úsek trenérů a vzdělávání FAČR uspořádal v Olomouci dne 25. 10. 2022 a v Praze dne 8. 11. 2022 přijímací zkoušky trenérsko-manažerského kurzu licence UEFA A. Přijímací komise pracovala ve složení: Dominik Kadlec, Verner Lička, Antonín Plachý, Jiří Strnad, Jiří Skála, Otmar Litera, Vladimír Chaloupka, Jaroslav Ondra, Lukáš Staroba. První částí byly písemné testy hodnotící obecnou i speciální připravenost trenérů ke studiu a druhou částí byl didaktický pohovor se zkušební komisí. V tomto pohovoru byl kladen důraz na propojenost znalostí z fotbalové teorie s praxí. Přijato bylo 24 uchazečů ke studiu na Moravě a 24 uchazečů ke studiu v Praze.
Vaškovi s hrdostí gratulujeme k dokončení studia!