Pozvánka na Volební valnou hromadu klubu

„Vážení členové spolku, dovolte mi pozvat vás na Volební valnou hromadu našeho klubu, která se uskuteční již tento pátek 1. prosince od 17.00 hod v klubovně Městského stadionu. Všichni členové jsou srdečně zváni“, říká předseda Ing. Karel Průcha.

Informace o konání Volební valné hromady byly schváleny Výkonným výborem a předsedou klubu byla Volební valná hromada svolána obvyklým způsobem již v říjnu 2023.

Kandidáty na členy VV i předsedu klubu je možné nominovat do začátu Volební valné hromady. Případné náměty směrujte na oficiální mailovou adresu klub@rmskcidlina.cz, poštou do sídla spolku, případně osobně předsedovi klubu Ing. Karlu Průchovi.