Sportovní ředitel hodnotí rok 2020. Převyšují kladná hodnocení…

HODNOCENÍ ČINNOSTI TÝMŮ RMSK CIDLINA V ROCE 2020 z pohledu sportovního ředitele klubu Martina Novotného: „Věříme, že se rozehrané soutěže v plné míře dohrají…Postavení všech našich týmů v tabulkách je vesměs na 2. či 3. místě a i předváděné týmové i individuální výkony jsou vzhledem k možnostem klubu na velmi slušné úrovni.“

Rok 2020 je třeba hodnotit ve zcela jiné dimenzi než jakékoli roky předtím. Můžeme se sice ohlédnout za nějakými sportovními výkony a výsledky, ale především se chtě nechtě musíme zmínit o celosvětovém problému roku 2020…pandemii Covid-19 a s ní spojenými mnoha a mnoha nepříjemnostmi a úskalími, kterými si nejen náš klub, nejen fotbal, nejen sport, ale celkový život od A po Z musel projít…a nutno podotknout, že nepochybně ještě nějaký čas procházet bude. Věřme, že se jednoho krásného dne vrátíme do běžného života, kde budeme přemýšlet „pouze“ nad zvýšením sportovní výkonnosti jednotlivců a týmů, nad nábory nových dětí, nad zvýšením propagace fotbalu a sportu celkově, nad vylepšováním podmínek pro malé či velké fotbalisty v našem městě. Věřme, že se opět budeme společně radovat z výher či bezstarostného pohybu našich svěřenců a dětí.

Pokud máme alespoň částečně hodnotit sportovní výkonnostní stránku všech našich kategorií, tak určitě budou převyšovat kladná hodnocení.

I když se organizované soutěže na jaře nedohrály, tak činnost týmů byla alespoň v omezené míře aktivní ať už v podobě individuálních plánů pro hráče nebo třeba i zpětná vazba od hráčů přes sociální sítě. Od poloviny března, kdy se soutěže zastavily (a následně nedohrály) se naše týmy připravovaly na nový soutěžní ročník velmi zodpovědně v podmínkách, které stav v ČR průběžně dovoloval a začátek soutěžního ročníku 2020/21 přinesl vesměs všem týmům solidní obrázek a přesvědčení, že i nestandartní podmínky v tréninkovém procesu vedou ke kvalitním výkonům a výsledkům. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, že pokud by podmínky byly standartní, tak výkonnost nejen našich týmů, ale celkově sport by byl zřejmě ještě na daleko vyšší úrovni. Bohužel i zde…po několika málo odehraných kolech se soutěže zastavily a tréninkový i zápasový režim opět postupně sklouzl do menších či větších omezení.

Věříme však, že se rozehrané soutěže v plné míře dohrají v průběhu jara 2021, protože od „A“ mužů až po mladší žáky U12 (celkem 9 týmů) je postavení v tabulkách vesměs na 2. či 3. místě a i předváděné týmové i individuální výkony jsou vzhledem k možnostem klubu na velmi slušné úrovni. Muži „A“ tradičně okupují přední příčky KP a v tomto směru bychom chtěli na konci sezóny být co nejvýše…

Náš „B“ tým v III.třídě hrající svá utkání v Hlušicích…zde je a hlavně bude snaha o zkvalitnění týmu a případně postup do vyšších soutěží tak, aby naši vycházející dorostenci měli dostatečnou motivaci zůstat v našem klubu a postupně se začlenit do našeho „A“ týmu nebo se svými výkony dostali do vyšší soutěže v jiných klubech, tak jako tomu pravidelně v minulých letech bylo a je a je to samozřejmě i naším společným cílem-vychovat hráče pro dospělou kopanou nejen do našeho klubu a regionu, ale třeba i pro ligové soutěže.

Dorost (U19 a U17) hraje Českou divizi ( třetí nejvyšší soutěž ČR) a výsledky a hlavně práce realizačních týmů i většiny hráčů nás těší zřejmě nejvíce, protože jsme si plně vědomi, že tato věková kategorie je celoplošně velmi vrtkavá.

V žákovských soutěžích U15 až U12 (Česká divize starších žáků a Česká liga mladších žáků) je situace stabilizovaná. Zní to možná jako samozřejmost, ale jsme si plně vědomi, že za touto stabilizací je tvrdá práce trenérů jak v tréninkové, tak v manažérské činnosti a koncepční práce celého mládežnického úseku. O dobré připravenosti našich hráčů a systematické práci trenérů svědčí fakt, že kromě umístění v horních patrech tabulek je o naše hráče stále výraznější zájem jak v nominacích do krajských výběrů, tak i v klubech jako je Sparta Praha, Jablonec, Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice nebo Hradec Králové.

V přípravkových kategoriích jde především o individuální práci s dětmi nejen v oblasti fotbalu, ale pohybové kultury i společenského začlenění a i v tomto si naši trenéři vedou velmi zdatně.

V hodnocení je nutné zmínit velmi důležitý fakt spolupráce s partnerským klubem FK Chlumec n.Cidlinou, kde věříme a děláme vše pro to, aby z této spolupráce v pozdějším věku profitovaly oba regionální kluby. V této souvislosti je třeba zmínit i výbornou spolupráci s SK Bystřian Kunčice v žákovské kategorii a i zde se tato spolupráce oboustranně zamlouvá a prohlubuje. Stejně tak velmi dobře pracují naši trenéři s přípravkami v Hlušicích. V následujícím roce se chceme znovu intenzivněji zaměřit na nábor kluků či dívek v těchto nejmenších kategoriích.

Mezi dílčí sportovní úspěchy roku 2020 pak určitě patří reprezentace nejen klubu, ale i města na kvalifikačních kolech celostátního turnaje Ondrášovka cup v přípravkových a žákovských kategoriích.

Všem hráčům, rodičům, příznivcům a partnerům klubu bychom chtěli poděkovat – bez jejich podpory, píle, odhodlání a nasazení bychom nemohli dělat klubovou práci na takové úrovni a s takovou radostí.

V neposlední řadě je třeba poděkovat všem trenérům a vedoucím, kteří se o mládež v RMSK Cidlina starají od minipřípravek až po starší dorost (a poté samozřejmě i dál v kategorii mužů), když především jejich přičiněním se náš klub stále a stále řadí po sportovní stránce mezi elitu mládeže v České republice.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, které si přejeme snad všichni napříč profesemi, sportovními odvětvími, ale i v běžném rodinném a společenském životě…tedy naprosto pohodový život bez jakýchkoli omezení. Važme si našeho zdraví a uvědomme si v tomto období ještě více jeho hodnotu. Pojďme tomuto přání všichni naproti a přispějme svým dílem k tomu, abychom se mohli všichni opět společně radovat nejen na fotbalových hřištích.

Martin Novotný
sportovní ředitel klubu