Obhájili jsme statut Sportovního střediska mládeže…

RMSK Cidlina uspěl v licenčním řízení Tribunálu talentované mládeže FAČR a obhájil statut Sportovního střediska mládeže KFS na rok 2021! Přidělení statutu potvrdil na konci ledna tohoto roku Výkonný výbor FAČR, čímž zařadil náš klub mezi 39 vyvolených z celé České republiky.

RMSK Cidlina prošel pravidelným licenčním řízením a opět po roce obhájil v obrovské konkurenci mnoha klubů statut Sportovního střediska mládeže KFS. Statut SpSM byl RMSK přidělen na úkor daleko větších klubů a měst, což svědčí o velmi kvalitní práci při zabezpečení pravidelné organizované sportovní činnosti dětí a mládeže, na které se podílí téměř čtyřicetičlenný tým odborných pracovníků, nejen trenérů.

„Chtěl bych poděkovat za spolupráci při přípravě žádosti, která obsahovala 79 dokumentů. Nakonec se nám vše podařilo připravit bez výhrad a statut SpSM obhájit i pro rok 2021. O tom, že to nebyla sranda svědčí fakt, kolik klubů z daleko větších měst neuspělo. Jsem rád za úroveň infrastruktury, zázemí, velikost členské základny, odbornost trenérů, ale také za podporu partnerů, především Města Nový Bydžov a Obce Hlušice, spolupracujících partnerských klubů a sponzorů našeho klubu. Vše z této velké mozaiky do sebe musí přesně zapadnout. Osobně se mohu zaručit za kompletnost a kvalitu dokumentů, ale za nejpodstatnější ovšem považuji výsledky na hřišti. A ty v právě přerušené sezoně opět potvrzují naší kvalitu. I proto, všechny prosím, v této „euforii“ o pokračování v přípravě na další zápasy a sdílení dobré nálady a pozitivního myšlení“, říká nejen k zisku statutu předseda klubu Karel Průcha.

Zisk Sportovního střediska mládeže je odměnou nejen pro RMSK, ale také pro všechny spolupracující kluby z regionu. Právě oni a jejich hráči jsou důležitým faktorem úrovně našeho klubu. Zisk statutu dále vnímáme i jakýsi závazek do budoucna na dalším rozvoji našeho regionálního klubu.