Vyjádření klubu k vyhlášení nouzového stavu

Vedení klubu zavádí nová opatření, která vychází z vyhlášení nouzového stavu, který vláda vyhlásila ve čtvrtek 12.3.2020. Kategorie U7 – U11 ruší své tréninky. O činnosti dalších kategorií rozhodne vedení klubu v následujících dnech. Nepanikaříme, situaci pečlivě sledujeme a řídíme se nařízeními nadřízených orgánů.

!!! Soutěžní utkání řízených FAČR, KFS i OFS jsou do odvolání zrušena. Naše týmy se nebudou účastnit ani žádných dalších utkání s jinými kluby.

!!! Do neděle 15.3. jsou všechny organizované akce ZRUŠENY!

!!! Od pondělí 16.3. se ruší tréninkový proces v kategoriích U7 – U11.

!!! O tréninkovém procesu v kategoriích U12 – MUŽI se rozhodne v následujících dnech.

Maximálně respektujeme vyjádření vlády a Bezpečnostní rady státu a proto omezíme jakékoliv shromažďování více jak 30 osob na venkovním sportovišti. Doporučujeme proto, aby se vzhledem k výše uvedenému rodiče nezúčastňovali tréninků těchto kategorií.

Výuka v DDM je až do odvolání zrušena, proto RMSK Cidlina přebírá plnou zodpovědnost nad tréninkovými procesy žáků/hráčů, kteří navštěvovali kroužek „Fotbal“ při DDM v kategoriích od U12 výše.

Společně s trenéry se budeme snažit předcházet všem rizikům a nebezpečím spojených se současnou situací.

Nadále budeme sledovat informace od nadřízených orgánů a případně na ně reagovat, stejně jako Vás všechny obratem informovat přes hlavní trenéry a šéftrenéry jednotlivých týmů a kategorií.

Hráči obdrží od svých trenérů detailní informaci, jak bude daná kategorie trénovat a postupovat.

Veškerá nařízení a rozhodnutí PLATÍ DO ODVOLÁNÍ!

Ing. Karel Průcha,
předseda VV
RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.