Vedení klubu na základě pečlivého posouzení nastavuje dočasná dílčí opatření týkající se prevence koronaviru

Vedení klubu zavádí opatření, které vychází z úterního (10.3.2020) rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a následně vydaného prohlášení ze strany FAČR ohledně koronaviru.
Zdraví hráčů, rodičů a všech našich spolupracovníků je pro vedení klubu samozřejmě nejvyšší prioritou, přesto v tuto chvíli zachováváme klidnou hlavu, avšak situaci s respektem sledujeme! Přes všechna doporučeni a nařízení by se podle FAČR měla všechna utkání odehrát v řádných termínech. Vedení klubu se proto rozhodlo o zavedení následujících opatření, která budou platit do odvolání.

Všechny kategorie budou trénovat v omezeném režimu, aby to nenarušilo přípravu na mistrovské zápasy, které se podle vyjádření FAČR budou hrát a kde počet všech účastníků nesmí překročit 100 osob. Všechny domácí zápasy těchto kategorií se budou hrát bez dalších návštěvníků (fanoušků).
Na základě tohoto nařízení se odehrají všechny domácí mistrovské zápasy bez diváků, takže se ani rodiče hráčů na tyto zápasy nedostanou. Stejné nařízení lze očekávat i na venkovních zápasech. Doporučujeme, aby se vzhledem k výše uvedenému rodiče nezúčastňovali ani tréninků těchto kategorií. Prosíme pouze o předání dětí trenérům před tréninkem a následně o vyzvednutí si dětí po tréninku opět u trenérů před prostory šaten.

Žákovské a přípravkové kategorie mají počínaje dneškem, tedy středou 11. 3. 2020, zrušeny akce (miniligy, turnaje), u kterých je předpoklad překročení počtů účastníků 100 osob.

Výuka v DDM je až do odvolání zrušena, proto RMSK Cidlina přebírá plnou zodpovědnost nad tréninkovými procesy žáků/hráčů, kteří navštěvovali kroužek „Fotbal“ při DDM.

Veškerá rozhodnutí jsou samozřejmě v kompetenci rodičů. Proto – pokud s nastavenými opatřeními nesouhlasí, tak vše respektujeme a hráče řádně omluvíme.

Společně s trenéry se budeme snažit předcházet všem rizikům a nebezpečím spojených se současnou situací.

Dále se vedení klubu již v pondělí rozhodlo o přeložení 9. Galavečera, který se měl konat v pátek 20.3.2020. O novém termínu vás budeme včas informovat.

Nadále budeme sledovat informace od nadřízených orgánů a případně na ně reagovat, stejně jako Vás všechny obratem informovat přes hlavní trenéry a šéftrenéry jednotlivých týmů a kategorií.