Částečné uvolnění opatření umožní návrat na fotbalové trávníky. Tento týden začínají s tréninky i naše kategorie…

Pozvolné uvolňování přísných opatřetření Vládou ČR je dobrým signálem i pro naše hráče a trenéry. Od pondělí 4.5.2020 znovu začínáme s tréninky. Tréninky ve skupinkách, dezinfekce pomůcek a maximální obezřetnost – takové budou úvodní tréninky v tomto týdnu

Od pondělí 4. května mohou naši hráči v jednotlivých kategoiích opět trénovat. Vedení klubu tak připravilo pro hráče, trenéry a rodiče speciální tréninkové rozpisy tak, abychom dodrželi všechna hygienická pravidla.

V nejmenších přípravkových kategoriích se začne nejdříve příští týden. Do tréninkového procesu by se tak měly zapojit kategorie od U10 po dospělé. Trenéři, kteří byli v kontaktu se svými hráči v době zákazu vycházení online, měli za úkol zjistit aktuální situace s možnou účastí jednotlivých hráčů na trénincích. Většina odpovědí byla kladná. V případě, že se některý z hráčů nemůže účastnit, tak k tomu rodiče mají pochopitelné důvody. Nikdo nebyl na tréninky nucen, vše je na bázi dobrovolnosti.

RMSK si řídí pravidly, který byly nařízeny FAČR – takzvané Desatero chování na hřišti…

1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek – pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení;
v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později