Aktualizovaná pravidla – Covid-19…

Vedení klubu na základě mimořádných opatření Vlády ČR a vyjádření FAČR do odvolání přerušuje veškeré fotbalové aktivity. Klub nevyužije možnosti trénovat v šestičlenných skupinách. Trenéři budou hráče připravovat na dálku pomocí individuálních plánů.

„Na základě aktualizovaného vyjádření FAČR a mimořádných protiepidemiologických opatření Vlády ČR jsme se k 14.10.2020 00:00hod rozhodli uzavřít veškerá sportoviště a přerušit fotbalové aktivity. Po důkladném zvážení mnoha okolností jsme se rozhodli, že nevyužijeme ani možnosti tréninků v menších skupinkách a veškerou sportovní činnost na dobu nezbytně nutnou přerušíme úplně. O dalším vývoji budou hráči a jejich rodiče informování prostřednictvím svých trenérů.

Vyhlášená opatření nepřijímáme s radostí, ale maximálně je respektujeme. Zárověň věříme, že tím pomůžeme zmírnit nastalou situaci, abychom se co nejdříve všichni potkali na fotbalových hřištích!

Věřím, že to bude co nejdříve.“

Ing. Karel Průcha,
předseda klubu