Měsíce náborů se letos na fotbalovém hřišti zúčastnilo 140 dětí…

V úterý 12. června se na fotbalovém stadionu v Novém Bydžově sešlo na 140 dětí z 5 školských zařízení, aby si společně užily den plný zábavy a radosti z pohybu, které pro ně připravil sportovní úsek přípravek RMSK ve spolupráci s FAČR v rámci projektu Měsíc náborů.

Organizaci akce si vzali za své opět trenéři RMSK, tentokrát – Matěj Novotný, Petr Průcha, Ernest Jablonovský a Vojtěch Mokošín, k hladkému průběhu přispěli již tradiční „pomocníci“ z řad studentů Sportovního managemantu při Gymnáziu, VOŠ a SOŠ Nový Bydžov.

Sportovalo se na 10 stanovištích. Děti si procvičily rychlost, obratnost, koordinaci, práci s míčem v ruce i u nohy, či hod na cíl. Jsme rádi, že jsme některé tváře na našich akcích v minulosti již viděli nebo již dokonce navštěvují naše tréninky, pro některé to však možná byl i první kontakt s fotbalovým míčem a prostředím.
Ten den však nešlo o vítězství, ale o to, aby děti postupně získávaly kladný vztah ke sportu a k fotbalu zvlášť. Spokojené tváře malých sportovců na konci dopoledne mluvily za vše – vyhráli všichni – i nad horkem, neboť správce hřiště pustil na závěr zavlažování. A to jste měli vidět tu radost v dětských očí, naopak hrůzu v očích učitelek… . Po zchlazení děti získaly sladké odměny, včetně nanuků na zchlazení i pár propagačních materiálů, které dodala Fotbalová asocicace ČR, které byla zastřešující organizací dnešní akce, dokonce i dopis kapitána česká fotbalové reprezentace určený přímo do rukou rodičů budoucí fotbalové hvězdičky.
Byli jsme velice potěšeni i návštěvou přímo z vedení FAČR, kdy k nám zavítal odchovanec cidlinské kopané, trenér RMSK a v dnešní době Grassroots trenér mládeže OFS HK Otakar Rejfek, který vyzdvihl organizaci a poděkoval za hladký průběh akce.

Na závěr patří děkování, proto by organizátoři rádi poděkovali FAČR za materiální podporu této akce.
Dále pak klub děkuje i všem dobrovolníkům, kteří tuto zdařilou akci ve svém volném čase, případně v rámci plnění školní praxe, připravili.