Charitativní akce Den partnerů OFS Hradec Králové již podeváté…

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové připravuje další ročník velmi vydařené charitativní akce Den fotbalových partnerů OFS HK. Letošní ročník se bude konat v sobotu 12. ledna 2019, tradičně ve sportovní hale v Předměřicích.

Minulý – 8. ročník se konal 6. ledna 2018 ve sportovní hale a bowling baru v Předměřicích. Tato tradiční charitatnivní akce byla organizována ve prospěch:
– Sport Hradec Cup (podpora handicapovaným dětem)
– Nomia Hradec Králové (Poradně pro oběti násilí a dětské krizové centrum)
– Oblastní charita Hradec Králové (Domácí hospicová péče)
– Oblastní charita Hradec Králové (Sluníčko – pomoc postiženým dětem)

Nedílnou součástí celé akce byla i dražba sportovních předmětů – podepsaných mnoha sportovci i sportovními legendami.

Během 8. ročníku bylo během celého dne vybráno celkem 99.000,- Kč, které byly použity ke zlepšení podmínek výše zmíněných charitativních organizací.

I v letošním roce – na 9. ročníku je opět počítáno s dražbou ve prospěch charitativní činnosti a pořadatelé věří, v případě Vašich možností, že případně poskytnete hodnotnou relikvii, která svoji vydraženou částkou může pomoci dobré věci.

Více informací ke Dni partnerů Okresního fotbalového svazu Hradec Králové, včetně článků a fotografií naleznete na http://www.ofshk.cz a na speciálním webu ke Dni partnerů http://www.dpofshk.webnode.cz .

 

Pořadatelé se těší na Vaši účast a případnou podporu této akce.