Trenéři SK Slavia Praha vedli trénink mladších žáků RMSK…

Ve čtvrtek 15. listopadu přijali naše pozváná trenéři partnerského klubu SK Slavia Praha, kteří přijeli a vedli tréninkovou jednotku našich mladších žáků. Tréninku se zúčastnili hráči hráči ročníku 2006, doplnění některými hráči z r. 2007. Trénink sloužil i jako metodická ukázka pro trenéry mládeže RMSK Cidlina.

Partnerská smlouva mezi naším klubem a SK Slavia Praha je uzavřená více než rok. Naši trenéři využívají možnosti a účastní se různých metodických setkání a besed, které připravují trenéři mládeže SKS na různá témata.

„Pravidelné semináře a setkání v Edenu jsou zajímavá, ale chtěli jsme více dostat do podvědomí probíhající spolupráci mezi oběma kluby, inspirovat naše žákovské a dorostenecké trenéry a více motivovat hráče našeho – proto jsme se rozhodli uspořádat ukázkový trénink v našich podmínkách. Bohužel jsme nenašli dřívější vhodný termín a tak nám počasí už moc nepřálo, ale jsem rád, že trenéři Slavie v čele s panem Janečkem dorazili a trénink jsme absolvovali.
Věřím, že tímto tréninkem naše nastavená spolupráce nekončí – naopak, že ji budeme dále rozvíjet a prohlubovat. Teoretické setkání beru jako základ, na který bychom měli navazovat právě podobnými akcemi, případně „stážemi“ přímo v klubu SKS. Ať se jedná o trenéry, či jednotlivé hráče“
, řekl k tréninku a celému projektu sportovní ředitel našeho klubu Martin Novotný.

„V současné době jsou naším klubem převážně navštěvovány teoretická setkání, které jsou zaměřené pokaždé na jiné téma i jinou věkovou kategorii a dále turnaje partnerských klubů SK Slavia Praha, které jsou pořádány 2x ročně. Na turnajích se pravidelně prezentuje náš klub velmi dobrou prací a skvělými výkony jednotlivých hráčů ve všech věkových kategoriích (U7 – U12)“, dodal Matěj Novotný, vedoucí trenér přípravek RMSK.