Nejasnosti kolem rozdělení státních prostředků trvají, FAČR žádá MŠMT o klíčové informace…

/zdroj: www.fotbal.cz/Fotbalová asociace České republiky (FAČR), stejně jako další sportovní svazy usiluje již od valné hromady České unie sportu (ČUS) – konané dne 6.3.2018 – v Nymburku o možnost distribuce státních finančních prostředků k jednotlivým článkům fotbalového hnutí. Jde o snahu podpořit fotbal tam, kde se reálně vytváří, vychovává mládež a aktivně provozuje.

Aktuální kritická situace se přímo dotýká cca 3500 fotbalových klubů a 90 pobočných spolků. Série jednání, které následovaly po VH ČUS, vyvrcholila společným setkáním zástupců svazů s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou dne 26. června 2018. Sportovní svazy zde obdržely následující informaci: pokud předloží přehledy obsahující podporované subjekty a přesné částky, které jim svazy chtějí poskytnout plus klíče, na jejichž základu byly tyto částky stanoveny, neměl by dále být s tímto způsobem financování základních sportovních článků pro rok 2018 problém.

Na následné pracovní schůzce konané v úterý 3. července 2018 mezi FAČR a zástupci MŠMT se však oproti očekávání znovu a ke škodě věci neobjevily žádné konkrétní výstupy. Další jednání v této věci mezi zástupci FAČR a MŠMT bude následovat v týdnu od 16. července 2018. „Pro FAČR je nastalá situace kritická – jak z pohledu financování fotbalového hnutí, tak samotné asociace. Financování fotbalu, ale i celého českého sportu je druhý rok po sobě v kritické situaci, která je letos o to absurdnější, že finanční prostředky jsou k dispozici, ale neexistují jasná a legální pravidla, jak jimi fotbalové hnutí podpořit,“ uvedl Martin Malík, předseda FAČR.

Etická komise FAČR zároveň v uplynulých dnech přijala rozhodnutí, že v současné komplikované situaci, kdy státní podpora zatím není nasměrována do fotbalového hnutí, nebude po dobu trvání tohoto stavu penalizovat kluby za případné pozdní platby směrem k FAČR.

„Uvědomujeme si, že pro kluby nyní není jednoduché dostát všem finančním závazkům, a proto děkuji etické komisi za toto rozhodnutí. Zároveň však všechny prosím o to, aby i v této obtížné situaci byly platby vůči FAČR realizovány včas, neboť také samotná asociace čelí stejné ekonomické situaci jako všechny ostatní články fotbalové rodiny,“doplnil Malík.

FAČR bude o vývoji situace celé hnutí obratem informovat, jakmile obdrží další zprávy související se zmíněnou problematikou.