Instrukce k platbám klubových příspěvků pro soutěžní ročník 2018/2019

V soutěžním ročníků 2018/2019 jsou stanoveny klubové příspěvky následovně

(vyjma plateb do DDM):

Věková kategorie Ročník narození Předpis platby do 31.12.2018 Předpis platby do 30.3.2019
     U7 – minipřípravka 2012 a ml.   350,- Kč 350,- Kč
     U9 – mladší přípravka 2010 – 2011 1.000,- Kč 1.000,- Kč
     U11 – starší přípravka 2009 1.000,- Kč 1.000,- Kč
     U12, U13 – mladší žáci 2006 – 2008 1.550,- Kč 1.550,- Kč
     U14, U15 – starší žáci 2004 – 2005 1.550,- Kč 1.550,- Kč

 

Platby provádějte prosím ve výše uvedených částkách a termínech.

účet číslo: 279585324/0300 ,

variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka,

popisu platby pro příjemce: např. „Novák Jan, U11“.

 

Tomáš Podhajský,

sekretář klubu