Bagry jsou připravené, rekonstrukce trávníku se blíží…

Zahájení rekonstrukce trávníku na Městském stadionu je téměř za dveřmi. Rozhodnutí o přidělení dotace je k vyzvednutí na MŠMT. Předseda klubu jej podepíše v tomto týdnu, posléze bude zahájena stavba.

V současné době leží na stole na MŠMT Rozhodnutí o přidělení dotace. Tento dokument ještě musí podepsat statutární zástupce klubu. Tento právní akt bude realizován v tomto týdnu. MŠMT pak během týdne zajistí odeslání financí na speciálně zřízený účet klubu. Po tomto datu bude zahájena rekonstrukce hřiště.

V průběhu tohoto týdne (4. – 8. června) proběhne koordinační schůzka mezi zástupci firmy AGRO CS, Technickými službami Nový Bydžov a zástupcem klubu. Tématem schůzky by měly být technické záležitosti – plán realizace, zajištění dopravy, meziskládky, atp.

V následujícím týdnu, tj. od 11. června by měly vjet na hřiště bagry a další stroje.

Slavnostní otevření „nového“ hřiště bude probíhat o novobydžovské pouti, v rámci prvního kola krajského přeboru dospělých. Tento slavnostní okamžik bude spojen i s mnoha dalšími doprovodnými akcemi a zápasy, spojené mimo jiné i s oslavami 115. výročí založení novobydžovského fotbalu.

O dalším průběhu stavby, či programu při otevření hřiště vás budeme průběžně informovat na webu, či facebooku klubu.


/ilustrační foto/