Den fotbalových nadějí – červen 2017

V úterý 30. 6. 2017 se na Městském stadionu v Novém Bydžově opět uskutečnila sportovní akce pro děti z mateřských škol a prvních tříd základních škol. Letošní akce, „Den fotbalových nadějí“, byla organizována RMSK Cidlina ve spolupráci s VOŠ a SOŠ Nový Bydžov a byla podpořena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Již počtvrté během posledních pěti let připravilo vedení klubu RMSK Cidlina celodenní akci pro děti, kdy v dopoledních hodinách přijaly pozvání základní a mateřské školy a odpoledne dorazila široká veřejnost z Novobydžovska.

Dopolední části sportovní akce se zúčastnily děti ze ZŠ V. Kl. Klicpery Nový Bydžov, MŠ Palackého Nový Bydžov, MŠ Sluníčko Nový Bydžov, MŠ Sloupno a ZŠ Skřivany. Celkově jsme napočítali na 164 spokojených dětí, které si vyzkoušely své dovednosti a pohybové schopnosti na jedenácti připravených stanovištích. Pod dohledem organizátorů/patronů na jednotlivých stanovištích, kterými byli trenéři mládeže RMSK Cidlina a studenti sportovního managementu VOŠ a SOŠ Jana Maláta Nový Bydžov, se mimo jiné přetahovalo lanem, skákalo v pytlích, házelo a kopalo na cíl, trénovala se koordinace pohybu v různých obměnách apod. Zaujetí dětí pro jednotlivé pohybové aktivity i různé dovednostní soutěže bylo maximální a všechny si u toho, i přes velmi slunečné počasí, náramně zaskotačily a vzájemně fandily. Celou akci zorganizoval šéftrenér přípravek Matěj Novotný společně s dalšími trenéry mládeže RMSK a studenty již zmiňovaného sportovního managementu.

V závěru, po více než půldruhé hodiny sportovní zábavy, byly děti za svou snahu při zdolávání jednotlivých disciplín odměněny příjemným deštěm z umělého zavlažování trávníku a posléze i drobnými reklamními předměty a různými cukrovinkami. Velmi vhod přišel hlavně pitný režim, který byl k dispozici po celé dopoledne, a tak děti i jejich vyučující odcházely z Městského stadionu spokojené. Odpoledne se na Městském stadionu sešlo 85 dětí. Některé z nich již v klubu působí, jiné se přišli nově zaregistrovat. V minulých letech byla akce pořádána pod záštitou FAČR v rámci projektu Můj první gól a Měsíc náborů. V letošním roce jsme na tuto podporu nárok neměli (nelze pořádat dva roky po sobě), a tak jsme využili dotací z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. „Jsem rád, že se na Městském stadionu sešlo opět tolik dětí, které se vší vervou sportovaly v různých disciplínách a evidentně z toho měly radost.
„Pevně věřím, že podobnými akcemi se nám podaří přilákat ke sportu (obecně) ještě více dětí a současně se tak rozšíří základna malých fotbalistů v našem klubu tak, jako se nám to opět povedlo i díky této dnešní akci,“ řekl Matěj Novotný, šéftrenér přípravek RMSK Cidlina.